Nhằm cảm ơn sự hợp tác và ủng hộ của quý khách hàng trong suốt thời gian qua. Công ty Abrasives chúng tôi đã đưa ra một số sản phẩm khuyến mãi với giá cả đặc biệt ưu đãi. Sản phẩm khuyến mãi số lượng có hạn.
Sản phẩm 1
Số lượng
Thời gian
Phương thức thanh toán
  Sản phẩm 2
Số lượng
Thời gian
Phương thức thanh toán
 
 
 
 
Sản phẩm 3
Số lượng
Thời gian
Phương thức thanh toán

 
 
Sản phẩm 4
Số lượng
Thời gian
Phương thức thanh toán