• 1. Ms Xiêm:
  • 2. Ms Ngọc:
  • 3. Ms Lệ Anh:
TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY

Vào cuối mỗi quý trong năm, công ty tổ chức sinh nhật cho những nhân viên có ngày sinh trong mỗi quý nhằm tạo không khí và tinh thần làm việc hăng say hơn, hâm nóng sự đoàn kết của toàn thể công ty, tạo điều kiện cho công nhân viên được nghỉ ngơi, giải tỏa sau mỗi quý làm việc vất vả.

 

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Abrasives Việt Nam
Thiết kế bởi PhongNghi.net