Nhân viên công ty Abrasives Việt Nam hưởng ứng phong trào PCCC

Hưởng ứng phong trào PCCC của toàn thành phố, ngày 7/9/2013 Ban giám đốc công ty cùng phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy Quận Tân Phú đã tiến hành tổ chức buổi diễn tập PCCC cho toàn thể công nhân viên công ty, nhằm nâng cao kiến thức và tinh thần PCCC của các cán bộ và nhân viên của công ty.

 

Một số hình ảnh của buổi diễn tập: