CAO MÀI MÒN BRIX

Sản phẩm dành cho ngành:

-   Xưởng xe hơi
-   Xưởng sửa chữa xe hơi
-   Xưởng tân trang xe hơi
-   Xưởng phụ tùng xe hơi

Đặc điểm sản phẩm:

-   Dể dàng thoa lên đánh bóng
-   Loạt trừ vết nhám, mặt cam sành,trầy xước.
-   Tốt hơn các loại sáp trung thông thường

Đặc tính sản phẩm:

Dạng kem,1kg/bình