DUNG DỊCH ĐÁNH BÓNG C888

Sản phẩm dùng cho:

-  Xưởng xe hơi
-  Xưởng sửa chữa xe hơi
-  Xưởng tân trang xe hơi
-  Đánh bóng để tăng độ láng cho bề mặt phun sơn của sản phẩm nội thất và kim loại

Đặc điểm sản phẩm:

-  Độ bóng cao
-  Đánh bóng dể dàng
-  Kinh tế, tiết kiệm

Đặc tính sản phẩm:

1 kg/ bình