SÁP VÀNG BRIX

Sản phẩm dùng cho ngành:

-   Sơn bề mặt dương cầm
-   Sơn mặt đàn guita gổ và guita điện
-   Tăng độ bóng sơn PU,NC

Đặc điểm sản phẩm:

-   Độ bóng cao
-   Không dể nứt vỡ,rớt vụn

Đặc tính sản phẩm:

1.25kg/cây-20 cây/thùng