• 1. Ms Xiêm:
  • 2. Ms Ngọc:
  • 3. Ms Lệ Anh:
A30N

Sản phẩm dùng cho ngành:

-  Chà nhám sản phẩm thép đúc
-  Chà nhám vết hàn và khe hàn
-  Chà nhám thép C50
-  Chà nhám kim loại

Đặc điểm sản phẩm:

-  Lượng cắt gọt lớn, nhanh chóng, sắc bén.
-  Trong chà nhám không sản sinh sắt và phân tử lưu huỳnh.

Đặc tính sản phẩm:

    SAIT-DS A30N 115mmx6.0mmx22.23mm
    SAIT-DS A30N 125mmx6.0mmx22.23mm
    SAIT-DS A30N 180mmx7.0mmx22.23mm
    SAIT-DS A30N 230mmx7.0mmx22.23mm

 

Bản quyền thuộc Công ty TNHH Abrasives Việt Nam
Thiết kế bởi PhongNghi.net