AOS

Sản phẩm dùng cho:

-  Chà các loại gỗ có nhiều mũ nhiều dầu.
-  Chà các ba via hợp kim nhôm, ba via khuôn ép
-  Chà phần keo thừa của gỗ ghép

Đặc điểm sản phẩm:

-  Giảm thiểu kẹp phôi khi chà keo thừa
-  Giảm thiểu kẹp phôi khi chà gỗ có nhiều mủ hay nhiều dầu
-  Chà đi phần ba via của khuôn hợp kim nhôm . Tuổi thọ cao, không bị cháy nhám
-  Mặt cát và nền giấy được xử lý phản tỉnh điện, giảm thiểu kẹp phôi hay bột bụi.

Đặc tính sản phẩm:

Vật Liệu Mài Mòn Hợp Chất Keo Chất Liệu Kết Cấu Độ Mềm Cứng Khổ Rộng Hạt Cát
AA R/R F-wt E-O Trung bình 1600mm P80 - P180

 

Hình thức ứng dụng: