6CD

Sản phẩm dùng cho:

Trong sản xuất Đàn guitar, dương cầm, trống PE, chỉnh sửa mặt phun sơn PU

Đặc điểm sản phẩm:

Sản phẩm này dùng làm nhám băng với hạt cát P400,P500,P600,P800,P1000 chuyên dùng để chỉnh sửa khâu sơn lót và sơn bề mặt của nhạc cụ

Đặc tính sản phẩm:

Vật Liệu Mài Mòn Hợp Chất Keo Chất Liệu Kết Cấu Độ Mềm Cứng Khổ Rộng Hạt Cát
CC 3L + R/R D-wt closed Trung bình 1600mm P150 - P1200

 

Hình thức ứng dụng: