ZFF

Sản phẩm dùng cho ngành:

Chuyên dùng để đánh bóng mặt inox

Đặc điểm sản phẩm:

- Trong quá trình chà nhám sẽ tự động giãm nhiệt độ.
- Làm cho bề mặt láng inox đạt tới độ sáng và phản chiếu cao, không bị vết cháy

Đặc tính sản phẩm:

Vật Liệu Mài Mòn Hợp Chất Keo Chất Liệu Kết Cấu Độ Mềm Cứng Khổ Rộng Hạt Cát
AZ R/R F-wt closed Trung bình 1600mm P80 - P400

 

Hình thức ứng dụng: