SAIT-TR

Thông tin chung:

 Chuyên dùng để cắt gọt thép đường rày xe lửa

★ SAIT đối với sản phẩm nhám đỉa mài , đỉa cắt đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chuyên môn, đặc biệt thiết kế ra 2 kiểu đỉa cắt chuyên dùng để cắt gọt đường rày xe lửa.
★ Sản phẩm A24R sức cắt gọt siêu cứng, tốc độ nhanh
★ A24S là sản phẩm cắt gọt có tuổi thọ cao
 
    A24R 350mm×3.6mm×25.4mm
    A24S 350mm×3.6mm×25.4mm
    A24S 400mm×4.5mm×25.4mm