APT

Sản phẩm dùng cho ngành:

-   Đánh bóng thép hợp kim
-   Đánh bóng thép inox
-   Đánh bóng thép titan
-   Đánh bóng chân vịt máy nổ

Đặc điểm sản phẩm:

-  Tuổi thọ chà nhám rất dài
-  Có thể dùng để chà nước
-  Đánh bóng đầu golf kim loại titan #1,#2,#3
-  9SH + APH + APT

Đặc tính sản phẩm:

Vật Liệu Mài Mòn Hợp Chất Keo Chất Liệu Kết Cấu Độ Mềm Cứng Khổ Rộng Hạt Cát
CA R/R H-wt closed Trung bình 1525mm P120 - P500

 

Hình thức ứng dụng: