ROX

Sản phẩm dùng cho ngành:

-  Nhám thùng trục đứng ngành gổ
-  Chà nước trong ngành dệt
-  Đánh bóng nhôm ALUMINIUM

Đặc điểm sản phẩm:

-  Hạt cát tinh mịn, không kẹp phôi, sức cắt gọt cao, thích hợp chà loại trừ keo thừa, keo giấy, hay gổ thông nhiều nhựa.
-  Có hiệu quả cao khi dùng để chà trong ngành dệt, có thể cùng để chà nước.
-  Dùng để chà Hộp kim ALUMINIUM Nhôm, hộp kim kẽm có tính năng dể làm cháy nhám. Sản phẩm có tuổi thọ cao, độ cắt gọt mạnh

Đặc tính sản phẩm:

Vật Liệu Mài Mòn Hợp Chất Keo Chất Liệu Kết Cấu Độ Mềm Cứng Khổ Rộng Hạt Cát
AA R/R X-wt open Cứng 1525mm P60 - P240

 

Hình thức ứng dụng: