KAF

Sản phẩm dùng cho ngành:

-  Nhám sao
-  Nhám chổi
-  Bánh nhám công nghiệp
-  Máy chà rãnh hẹp sâu
-  Nhám vòng chà cạnh
-  Nhám tờ

Đặc điểm sản phẩm:

KAF là dùng nền vải mềm nhất của KAJ mà sản xuất ra, cung cấp cho máy chà rãnh sâu, máy chà biên, máy trục mút, cũng có thể dùng để làm nhám sao, nhám chổi, bánh nhám công nghiệp, trong khi sử dụng hạt cát, keo và vải đều có chức năng cắt gọt đồng bộ

Đặc tính sản phẩm:

 

 

Vật Liệu Mài Mòn Hợp Chất Keo Chất Liệu Kết Cấu Độ Mềm Cứng Khổ Rộng Hạt Cát
AA R/R F-wt closed Mềm 1525mm P60 - P400

 

Hình thức ứng dụng: