Hãng Đóng Tàu

Hãng đóng tàu

 

XƯỞNG ĐÓNG TÀU

Đối với ngành đóng tàu, SAIT có những sản phẩm thích ứng dùng để xử lý mối hàn. Đối với những xưởng đóng tàu lớn, những mối hàn đều dùng loại máy hàn tự động, nên việc sử dụng sản phẩm 2A và AO của Sait sẽ mang lại hiệu quả tối ưu trong việc xử lý các ba via của mối hàn.

Các loại sản phẩm nhám dùng cho xưởng đóng tàu:

AO 2A