7SH

Sản phẩm dùng cho ngành:

-  Đánh bóng thép chử I
-  Đánh bóng thép hợp kim
-  Đánh bóng thép đúc

Đặc điểm sản phẩm:

-  Hạt cát gốm sứ thêm nền vải dày tụ keo, có thể dùng để chà ướt
-  Đối với cắt gọt và đánh bóng thép chử I ,thép hợp kim và thép đúc có hiệu quả độc đáo

Đặc tính sản phẩm:

Vật Liệu Mài Mòn Hợp Chất Keo Chất Liệu Kết Cấu Độ Mềm Cứng Khổ Rộng Hạt Cát
Vật liệu mài mòn hỗn hợp R/R H-wt closed+ Cứng 1525mm P24 - P120

 

Hình thức ứng dụng: