3A

Sản phẩm dành cho ngành:

-  Những điểm hàn và khe hàn inox.
-  Dụng cụ y tế cao cấp.
-  Đồ inox cao cấp đựng thực phẩm.
-  Tủ điện inox cao cấp

Đặc điểm sản phẩm:

-  Khi đánh bóng không sinh nhiệt độ cao gây vết cháy.
-  Đánh bóng không xãy ra kẹp phôi,mặt đánh bóng đẹp.
-  Cắt gọt đánh bóng cho ra năng suất cao.

Đặc tính sản phẩm:

Vật Liệu Mài Mòn Dạng Lô Độ Dày Giấy Kết Cấu Độ Mềm Cứng Đường Kính Ngoài Hạt Cát
A+S o + 0.8mm S-O Trung bình ¢100mm - ¢180mm P36 - P150

 

Hình thức ứng dụng: