4SD

Sản phẩm dùng cho ngành:

-  Xưởng gỗ: định độ dầy hàng trắng, hàng trét mac tic, hàng sơn lót PE
-  Xưởng xe hơi: sơn tỉnh điện, sơn lót, sơn công đoạn giữa.
-  Xưởng nhạc cụ: định độ dầy hàng trắng, hàng sơn lót PE

Đặc điểm sản phẩm:

-  Với kỹ thuật 3L, không có hiện tượng kẹp phôi hay rớt cát
-  Tuổi thọ chà nhám cao, mặt chà nhám đẹp
-  Sản phẩm thích ứng dùng cho nhám tròn, nhám tờ, nhám thùng.

Đặc tính sản phẩm:

Vật Liệu Mài Mòn Hợp Chất Keo Chất Liệu Kết Cấu Độ Mềm Cứng Khổ Rộng Hạt Cát
AA 3L + R/R D-wt+ open Mềm 1600mm P150 - P1200

 

Hình thức ứng dụng: