AED

Sản phẩm dùng cho ngành:

-  Ngành gỗ, gỗ thật dán veneer
-  Đánh bóng vành bánh xe hợp kim nhôm
-  Mối hàn trong sản xuất xe hơi, mài khuôn dập.

Đặc điểm sản phẩm:

-  Sản phẩm này chuyên dùng cho chà ván veneer, ván ép
-  Xử lý các vết tích do hàn hay dập trong ngành thép tinh luyện hay xưởng xe hơi.
-  Chà mac tic cho xưởng sửa chữa xe hơi, không có hiện tượng kẹp phôi mà độ cắt gọt lại nhanh
-  Là sản phẩm có hạt cát bán mở, không bị kẹp phôi, tuổi thọ cao, mặt sản phẩm sau chà nhám đẹp.

Đặc tính sản phẩm:

Vật Liệu Mài Mòn Hợp Chất Keo Chất Liệu Kết Cấu Độ Mềm Cứng Khổ Rộng Hạt Cát
AA R/R D-wt+ S-O Trung bình

1600mm
1400mm

P80 - P3200

 

Hình thức ứng dụng: